Vi hjælper med lønnen

Korrekt løn til tiden er en af de vigtigste forhold for virksomhedens ansatte. Det er derfor vigtigt, at lønprocessen er stabil og af høj kvalitet, så de ansatte kan føle sig trygge ved behandlingen af deres løn, uanset om det er time- eller funktionæraflønnede. Det er vigtigt, at samspillet mellem bogholder og lønsystem har den korrekte opsætning, så alle lønkomponenterne passer til den enkelte medarbejder og tager hensyn til overenskomster. 

Lad os sørge for den fulde pakke med lønbehandling, indberetning, betaling af skat, feriepengeforpligtigelse m.v.

Kontakt os