Vi hjælper med lønnen

Korrekt løn til tiden er en af de vigtigste forhold for virksomhedens ansatte. Det er derfor vigtigt, at lønprocessen er stabil og af høj kvalitet, så de ansatte kan føle sig trygge ved behandlingen af deres løn, uanset om det er time- eller funktionærlønnede.

Det er vigtigt, at samspillet mellem bogholderi og lønsystem har den korrekte opsætning, så alle lønkomponenterne passer til den enkelte medarbejder og tager hensyn til overenskomster. 

Får du søgt om refusion ved langvarig sygdom og barsel for dine ansatte?

Lad os sørge for den fulde pakke med lønbehandling, indberetning, betaling af a-skat, feriepengeforpligtigelse m.v.

Kontakt os