Vi hjælper med dit regnskab

Et regnskab er en økonomisk status for en given periode. Det giver indsigt i periodens drift samt overblik over dine aktiver, gæld og forpligtigelser. Man skelner mellem et internt regnskab og et eksternt regnskab.

  • Det interne regnskab bruges til den daglige drift og styring og kan være opsat, som man ønsker. 
  • Det eksterne regnskab laves med henblik på at give offentligheden indsigt i de økonomiske helheder, og her skal Årsregnskabsloven følges for selskaber.

Vi laver både det interne og eksterne regnskab, så du sikrer optimal økonomisk styring af din virksomheds drift samt lever op til både Bogføringsloven samt Årsregnskabsloven. 

Mulighed for fravalg af revision for mindre virksomheder

For mindre/små virksomheder kan der fravælges revision, hvis de i to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision

For Holding virksomheder gælder der særlige regler ved opgørelsen af størrelsesgrænserne i forbindelse med fravalg af revision.

Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning.

For uddybende materiale fra Erhverv og Selskabsstyrelsen se link https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision

Såfremt din virksomhed kræver påtegning fra en registreret eller statsautoriseret revisor, laver vi regnskabet og formidler kontakt til en af vore samarbejdspartnere.

Kontakt os