Vi hjælper med bogføring

Skal vi hjælpe dig med at foretage bogføringen for din virksomhed, så du kan koncentrere dig om din forretning?

Bilag fra bank, løn, finans, afskrivninger, moms, indkøb, fakturaer m.v. kan i dagligdagen virke trivielle og kedelige men er vigtigt for at have styr på din virksomheds økonomi.

Det er en rigtig god idé at have et opdateret regnskab, og vi anbefaler, at det foretages minimum en gang om måneden. Et præcist opdateret regnskab giver dig og din virksomhed et øjebliksbillede af, hvordan den økonomiske situation er og dermed giver dig mulighed for at foretage vigtige fremadrettede beslutninger for nye investeringer eller andre vigtige beslutninger for fremtiden.

Vi tilbyder at foretage alle dine opgaver i forbindelse med bogføring og regnskab med høj kvalitet til gunstige priser.

Vi holder styr på:

Hvis det ønskes, præsenteres udvikling, forbrug, tendenser, likviditetsudvikling i grafisk fremstilling (Excel).

Ring eller skriv til os så finder vi en fælles løsning på omfang, og hvilken økonomistyring du har behov for.

Vi hjælper med lønnen

Korrekt løn til tiden er en af de vigtigste forhold for virksomhedens ansatte. Det er derfor vigtigt, at lønprocessen er stabil og af høj kvalitet, så de ansatte kan føle sig trygge ved behandlingen af deres løn, uanset om det er time- eller funktionærlønnede. Det er vigtigt, at samspillet mellem bogholderi og lønsystem har den korrekte opsætning, så alle lønkomponenterne passer til den enkelte medarbejder og tager hensyn til overenskomster.

Lad os sørge for den fulde pakke med lønbehandling, indberetning, betaling af skat, feriepengeforpligtigelse m.v.

Vi hjælper med økonomistyring

Når man har foretaget sin bogføring og udarbejdet sit interne/eksterne regnskab, har man så behov for mere?  Der er naturligvis ikke noget krav, men det er en rigtig god idé at bruge den viden, man nu har oparbejdet i sit regnskab til at træffe de gode beslutninger til fremtiden.

Det anbefales, at man laver et budget, som indeholder de forventninger, man har til fremtiden. Vi kan derfra bruge de løbende driftsregnskaber til at få indsigt i, om forventningerne til fremtiden holder stik, eller man skal bruge sin nye viden til at ændre for eksempel investeringsplaner, antal ansatte, optimering af lager, kundeforhold og opkøb/salg m.v.

LIND KONSULENTER ApS giver gerne et bud på, hvordan man via simple præsentationer kan blive klogere på det, som er vigtigt for din virksomhed.

Kontakt os og vi laver en fælles plan, beskrivelse og pris for, hvad der har dit fokus og din interesse.

Vi hjælper med dit regnskab

Et regnskab er en økonomisk status for en given periode. Det giver indsigt i periodens drift samt overblik over dine aktiver, gæld og forpligtigelser. Man skelner mellem et internt regnskab og et eksternt regnskab.

 • Det interne regnskab bruges til den daglige drift og styring og kan være opsat, som man ønsker.
 • Det eksterne regnskab laves med henblik på at give offentligheden indsigt i de økonomiske helheder, og her skal Årsregnskabsloven følges for selskaber.

Vi laver både det interne og eksterne regnskab, så du sikrer optimal økonomisk styring af din virksomheds drift samt lever op til både Bogføringsloven samt Årsregnskabsloven.

Mulighed for fravalg af revision for mindre virksomheder

For mindre/små virksomheder kan der fravælges revision, hvis de i to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision

For Holding virksomheder gælder der særlige regler ved opgørelsen af størrelsesgrænserne i forbindelse med fravalg af revision.

Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning.

For uddybende materiale fra Erhverv og Selskabsstyrelsen se link https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision

Såfremt din virksomhed kræver påtegning fra en registreret eller statsautoriseret revisor, laver vi regnskabet og formidler kontakt til en af vore samarbejdspartnere.

Specialopgaver

Hvis din virksomhed har brug for en konsulentydelse på en konkret problemstilling, så er du også velkommen til at tage kontakt til Lind Konsulenter ApS. Vi rådgiver gerne inden for en lang række områder som for eksempel:

 • Praktisk hjælp til opstart af virksomhed
  • Forretningsplan
  • Budget
  • Likviditetsplan
  • Dialog med bank, låneansøgning mv.
  • Brug af vores samarbejdspartnere for hjemmeside, telefonpasning, m.v.
  • Risiko gennemgang
 • Business case ved større indkøb
 • Projektarbejder
  • Opsætning
  • Styring
  • Garantier
 • Controlling
  • Præsentation af udvikling, sammenhænge og afvigelsesrapportering
 • Dialog med bank
  • Låneansøgning
  • Rapporter
  • Møder

Kontakt Lind Konsulenter ApS og vi afstemmer forventningerne til opgaven og pris.

Kontakt os

Vi hjælper med lønnen

Korrekt løn til tiden er en af de vigtigste forhold for virksomhedens ansatte. Det er derfor vigtigt, at lønprocessen er stabil og af høj kvalitet, så de ansatte kan føle sig trygge ved behandlingen af deres løn, uanset om det er time- eller funktionæraflønnede. Det er vigtigt, at samspillet mellem bogholder og lønsystem har den korrekte opsætning, så alle lønkomponenterne passer til den enkelte medarbejder og tager hensyn til overenskomster. 

Lad os sørge for den fulde pakke med lønbehandling, indberetning, betaling af skat, feriepengeforpligtigelse m.v.

Vi hjælper med dit regnskab

Et regnskab er en økonomisk status for en given periode. Det giver indsigt i periodens drift samt overblik over dine aktiver, gæld og forpligtigelser. Man skelner mellem et internt regnskab og et eksternt regnskab.

 • Det interne regnskab bruges til den daglige drift og styring og kan være opsat, som man ønsker. 
 • Det eksterne regnskab laves med henblik på at give offentligheden indsigt i de økonomiske helheder, og her skal Årsregnskabsloven følges for selskaber.

Vi laver både det interne og eksterne regnskab, så du sikrer optimal økonomisk styring af din virksomheds drift samt lever op til både Bogføringsloven samt Årsregnskabsloven. 

Mulighed for fravalg af revision for mindre virksomheder

For mindre/små virksomheder kan der fravælges revision, hvis de i to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision

For Holding virksomheder gælder der særlige regler ved opgørelsen af størrelsesgrænserne i forbindelse med fravalg af revision.

Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning.

For uddybende materiale fra Erhverv og Selskabsstyrelsen se link https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision

Såfremt din virksomhed kræver påtegning fra en registreret eller statsautoriseret revisor, laver vi regnskabet og formidler kontakt til en af vore samarbejdspartnere.

Vi hjælper med økonomistyring

Når man har foretaget sin bogføring og udarbejdet sit interne/eksterne regnskab, har man så behov for mere?  Der er naturligvis ikke noget krav, men det er en rigtig god idé at bruge den viden, man nu har oparbejdet i sit regnskab til at træffe de gode beslutninger til fremtiden. 

Det anbefales, at man laver et budget, som indeholder de forventninger, man har til fremtiden. Vi kan derfra bruge de løbende driftsregnskaber til at få indsigt i om forventningerne til fremtiden holder stik, eller man skal bruge sin nye viden til at ændre for eksempel investeringsplaner, antal ansatte, optimering af lager, kundeforhold og opkøb/salg m.v.

Lind Konsulenter ApS giver gerne et bud på, hvordan man via simple præsentationer kan blive klogere på det, som er vigtigt for din virksomhed.

Kontakt os og vi laver en fælles plan, beskrivelse og pris for, hvad der har dit fokus og din interesse.

Specialopgaver

Hvis din virksomhed har brug for en konsulentydelse på en konkret problemstilling, så er du også velkommen til at tage kontakt til Lind Konsulenter ApS. Vi rådgiver gerne inden for en lang række områder som for eksempel:

 • Praktisk hjælp til opstart af virksomhed 
  • Forretningsplan
  • Budget
  • Likviditetsplan
  • Dialog med bank, låneansøgning mv.
  • Brug af vores samarbejdspartnere for hjemmeside, telefonpasning, m.v.
  • Risiko gennemgang
 • Business case ved større indkøb
 • Projektarbejder
  • Opsætning
  • Styring
  • Garantier
 • Controlling
  • Præsentation af udvikling, sammenhænge og afvigelsesrapportering
 • Dialog med bank 
  • Låneansøgning
  • Rapporter
  • Møder

Kontakt Lind Konsulenter ApS og vi afstemmer forventningerne til opgaven og pris.

Kontakt os